läsvärt

Vad är
total insyn?

Total insyn-kampanjen startades för att vi anser att varje enskild person har rätt att kräva total insyn på alla gårdar, slakterier och andra företag som utnyttjar djur för ekonomisk vinning i Sverige.

I nuläget har privatpersoner inte möjlighet att få tillräckligt mycket information för att bilda sig en realistisk uppfattning om huruvida produkter, så som ägg-, mjölk- och köttprodukter, är något som de vill stödja med tanke på hur produktionskedjan ser ut och vad djuren behöver genomgå i den. För att uppmärksamma kampanjen har aktioner och manifestationer utförts, motioner har skickats in till riksdagen och en namninsamling har startats.

Varför behövs total insyn?

Total insyn behövs för att djuren inom produktionssektorn inte ska kunna exploateras bakom stängda dörrar och för att allmänheten ska ha möjligheten att få insyn i vad djuren utsätts för. Endast då kan vi göra medvetna val och avgöra om det är en process man anser rätt. Sverige anses ha några av de strängaste djurskyddslagarna i världen, men för att djuren i industrin ska skyddas så måste de också följas samt ifrågasättas. Myndigheternas resurser för att se till att djurskyddslagarna följs är inte stora och de är inte tillräckliga för att djuren på individnivå ska få möjlighet till att leva ett liv fritt från lidande.

Vad innebär total insyn i praktiken?

Det innebär att information om vad djuren i industrin går igenom ska vara tillgänglig för allmänheten. Vem som helst ska kunna få möjligheten att se vad som händer djuren och hela händelseförloppet från födsel till att deras liv avslutas i slakteriet. Detta ska tillhandahållas av oberoende parter utan vinstintresse.

Har du någon gång sett något av följande?

 • Hur tuppkycklingarna som föds in i äggindustrin dödas för att de inte är användbara?
 • Reaktionerna från ko och kalv när de separeras direkt efter födseln?
 • Hur djur hålls instängda under hela sina liv och hur levnadsförhållandena ser ut?
 • På vilket sätt dagsgamla kultingar avlivas genom att drämmas in i en vägg?
 • Hur grisar (även eko-märkta) plågsamt gasas ihjäl?

Om du inte har sett detta så behövs väl total insyn för att du ska kunna bilda dig en uppfattning om huruvida det är rätt eller inte?

Vad kommer kampanjen att göra tills total insyn uppnås?

 • Dokumentera industrierna
 • Sprida informationen till allmänheten
 • Utföra aktioner för att sätta press på myndigheterna
 • Skicka in motioner till riksdagen
 • Samla in underskrifter

Vem kan kräva total insyn och hur?

Alla kan hjälpa kampanjen och det finns flera sätt som du kan bidra på

 • Du kan skriva under namninsamlingen till riksdagen www.change.org/totalinsyn
 • Skriv till dina lokala politiker
 • Dela inläggen som postas på Total insyn på Facebook och Instagram
 • Sprid Total insyn-kampanjen genom att sätta upp information i området där du bor eller på dina sociala medier. Material till det hittar du här: https://totalinsyn.nu/material
 • Använd hashtagen #totalinsyn när du delar material från Sveriges djurindustrier
 • Posta en bild på dig själv där du håller i en skylt med texten “Jag kräver #totalinsyn”

Kontakta oss genom att skicka ett meddelande via Facebook, Instagram eller info@totalinsyn.nu

#totalinsyn is a campaign for total transparancy into
every single farm and every single slaughterhouse in Sweden.