Om Total Insyn

Föreningen

Foto Total Insyn

I slutet av 2020 tog vi beslut om att bli en förening och i januari 2021 blev vi en förening med org.nr från Skatteverket.

Vi är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden.

Du är välkommen att ta del av våra stadgar och styrelseprotokoll (nedladdning kommer snart).

Möt vår styrelse.

Org.nr 802534-0459

Total Insyn, org.nr 802534-0459
Vikingagatan 21 | 113 42 Stockholm | info@totalinsyn.nu