Lokalgrupper

Det är bland annat genom våra lokalgrupper som vi på ett kontinuerligt sätt når ut till allmänheten genom bland annat manifestationer.

Ingen lokalgrupp nära dig? Börja organisera idag!

Vi söker alltid eldsjälar som vill organisera på sin lokala ort. Kontakta oss idag om du är intresserad!

Kontakta oss

Total Insyn, org.nr 802534-0459
Vikingagatan 21 | 113 42 Stockholm | info@totalinsyn.nu