Styrelsen

Här presenterar vi vår styrelse som väljs per år på årsmötet.

 • Linda Lindström

  Linda Lindström

  ordförande

  Total insyn behövs i alla industrier som gör ekonomisk vinning på andra individers lidande och bekostnad.

  “Världens bästa djurskydd” följer inte uppsatta lagar och riktlinjer. Vi som konsumenter bör få ta del av den informationen samt veta som händer bakom stängda dörrar på landets gårdar, transporter och slakterier.

 • Stig Johnell

  Stig Johnell

  kassör

  Respekten för djur som individer måsta öka, vilket bl a kräver många ändrade lagar. Samhället måste ta ställning för Djurens rättigheter och se grovt våld mot djur som misshandel, inte djurplågeri.

 • Astrid Rosen

  Astrid Rosen

  styrelseledamot

  För mig är total insyn viktigt för att jag som konsument vill kunna göra medvetna val. Om jag ska kunna göra det måste jag veta hur produktionen av det jag konsumerar gått till, och det anser inte jag är möjligt för en privatperson idag.

 • Laura Dahlström

  Laura Dahlström

  styrelseledamot

  Alla människor bör få ta del av hur industrier där djur används fungerar för att komma närmare processen och veta hur djuren lever. Det är endast då man som konsument kan göra ett medvetet val. Med total insyn kan vi fundera, förändra och förbättra.

 • Martina Vedin

  Martina Vedin

  styrelseledamot

  Vi alla behöver se och ta del av information om vad djur utsätts för i djurindustrin, hela deras liv fram till slakt. Vi sägs ha de strängaste djurskyddslagarna i världen, men det är inte alltid de följs och lagarna behöver ständigt ifrågasättas.

 • Viktor Jinnevång

  Viktor Jinnevång

  styrelseledamot

  Om vi har världens bästa djurvälfärd, varför ska den döljas? Eftersom möjligheten inte finns till glasväggar på alla djurproduktioner, transporter och slakthus ser jag Total Insyn som en nödvändig kompromiss.

Total Insyn, org.nr 802534-0459
Vikingagatan 21 | 113 42 Stockholm | info@totalinsyn.nu