Om Total Insyn

Syfte/Ändamål

Foto Total Insyn

Total Insyn behövs för att djur inom den svenska produktionssektorn inte ska kunna exploateras bakom stängda dörrar. Det är när vi får insyn i vad djuren utsätts för som vi kan göra medvetna val och avgöra om det är något som vi stödjer.

Sverige anses ha några av de strängaste djurskyddslagarna i världen, men för att djuren i industrin ska skyddas måste djurskyddslagarna också efterföljas samt ifrågasättas. Myndigheternas resurser för att se till att djurskyddslagarna följs är inte stora och vi anser inte att resurserna räcker till för att djuren på individnivå ska få möjlighet att leva ett liv fritt från lidande.

Vi kräver att information om vad djuren inom industrin går igenom ska vara tillgängligt för allmänheten - hela händelseförloppet från födsel till att deras liv avslutas på slakteriet. Det ska tillhandahållas av oberoende parter utan vinstintresse.

Vi har även som ändamål att driva opinion för bättre djurrätt och djurskydd inom djurindustrin, att utföra ickevåldsliga aktioner och manifestationer för att sätta press på myndigheterna samt skicka in motioner till riksdagen om att vi kräver ökad insyn inom djurindustrin.

Total Insyn, org.nr 802534-0459
Vikingagatan 21 | 113 42 Stockholm | info@totalinsyn.nu